Dramski studio pozorišta TEATRILO ima dugu tradiciju rada sa decom na polju pozorišne umetnosti, a predavači su profesionalni glumci i reditelji. Časovi počinju svakog septembra i završavaju se u junu mesecu kada deca pred publikom izvode predstavu koju su sa mentorima pripremali.

NAJMLAĐA GRUPA

Uzrast od 5 do 7 godina Trajanje 17:30 - 19:30
Sa decom radi Ružica Bojović glumica i vaspitač. Na časovima učimo kroz igru osnove scenskog pokreta, govora, dikcije i vežbamo izražajnost . Zajedno na časovima učimo tekst a na kraju školske godine deca izvode predstavu pred publikom u Teatrilu i dobijaju diplome.

SREDNJA GRUPA

Uzrast od 7 do 9 godina Subotom od 10 do 12
Na časovima se sa decom radi na savladavanju čitanja kao preduslova za savladavanje teksta , takođe deca uče glumačke tehnike . scenski pokret, scenski govor i dikciju . Saznajemo i šta sve čini pozorišnu predstavu a na kraju školske godine polaznici izvode predstavu pred publikom u Teatrilu i dobijaju diplome.

STARIJA GRUPA

Uzrast od 10 do 13 godina Subotom od 12 do 14
Grupu vodi Strahinja Bojović - diplomirani glumac, član Srpskog narodnog pozorišta. Deca upisana u ovu grupu proći če kroz teoretski i praktičan deo pozorišnog obrazovanja a glavni akcenat stavljen je na praktičan deo. Kruna njihovog rada biće izvedba predstave u Teatrilo uz diplome.

NAJSTARIJA GRUPA

Uzrast od 12 do 15 godina Petkom od 20 do 22
Grupu vodi diplomirani glumac, član Srpskog narodnog pozorišta. Polaznike će upoznaće sa malo zahtevnijim glumačkim vežbama i pristupima u radu na pozorišnoj predstavi. Uz niz vežbi i oslanjanje na dramski tekst stvaraće pozorišnu predstavu koja će biti izvedena na sceni u Teatrilu takođe uz diplome.

Za sva pitanja u vezi dramskog studija možete nam se obratiti putem naše kontakt stranice.